For skoler

Kristiansand folkebibliotek samarbeider med kommunens skoler, og vi har flere populære tilbud. Vi tilbyr blant annet klassebesøk og levering av bokkasser til skoler. Tilbudene kan variere fra bibliotek til bibliotek.

Klassebesøk 

Lærer må i god tid kontakte biblioteket som klassen ønsker å besøke biblioteket, spontane besøk er i orden, men da vil vi ikke ha mulighet til å tilby informasjon og omvisning.  
 
Klassebesøket varer cirka to skoletimer. Vi har en liten orientering om lån av bøker, lånekort, bruk av biblioteket, og har en liten omvisning. Vi kan også presentere litteraturer for alderstrinnet.  

Før dere kommer til biblioteket må alle elevene ha klart lånekortet. De fleste elevene har fått lånekort via skolen, men dersom elevene ikke finner kortet, er det fint om de på forhånd har lastet ned Bibliofil-appen på sine mobiler og har med personnummeret sitt, slik at kortet kan knyttes til appen når de kommer til biblioteket. Foreldre kan også bli med elevene til biblioteket for å ordne nytt lånekort eller fikse via vår hjemmeside. Er elevene under 15 år må elevene ha foreldres underskrift. 

For skoler som ikke er en del av Kristiansand kommune: 
Læreren må i god tid før klassebesøket hente innskrivningskort på hovedbiblioteket eller be om å få skjema tilsendt per e-post. Elevenes foresatte fyller ut kortet, og læreren leverer kortene tilbake til hovedbiblioteket. Det må skje senest to dager før besøket. Lånekortene vil da være klare når klassene kommer. 

Bibliotek 

Tar imot klasse-besøk barn 

Tar imot klasse-besøk for voksne studenter 

Kontaktinformasjon 

Hovedbiblioteket 

Ja 

Ja 

Hilde Irene Tveit for barn og Siv Holt for voksne 

Tangvall bibliotek 

Ja, men ønskelig med beskjed på forhånd. 

 

tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no   

Nodeland bibliotek 

Ja 

 

nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no  eller 902 54 924. 

Lesestimulering 

Vi tilbyr lesestimulering for elever på 2.–10. trinn i grunnskolene i kommunen. To barne- og ungdomsbibliotekarer besøker klassen etter avtale med læreren og presenterer bøker i en skoletime/klokketime. Bøkene velges ut på grunnlag av ønsker fra elevene og/eller informasjon fra lærer om leseferdigheter.  

Kort presentasjon av opplegget 

 • Læreren motiverer elevene og får dem til å si noe om slags litteratur de ønsker å lese.  

 • Læreren sender gjerne med egne kommentarer om elevenes leseferdigheter.  

 • Ut fra den informasjonen vi får, velger vi ut bøker til klassen, 15–18 titler, og tar gjerne med to til tre eksemplarer av hver bok.  

 • Elevene får en liste over bøkene.  

 • Bøkene lånes ut på ansvarlig lærers kort med 8 ukers lånetid.  

 • Vi presenterer alle bøkene vi har med.  

 • Etter besøket kan elevene for eksempel skrive lesejournal eller bokomtaler, tegne ny forside, lese høyt for hverandre eller dramatisere. 

Oversikt over kontaktpersoner for lesestimulering: 

Bibliotek 

Kontaktinformasjon 

Hovedbiblioteket 

else.marie.nesse@kristiansand.kommune.no 

Nodeland bibliotek 

nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no  eller 902 54 924 

Bokkasser 

Biblioteket tilbyr utlån av bokkasser til skoler i kommunen. Vi anbefaler at det bestilles i god tid, gjerne et par uker i forveien. Vi ønsker å levere så raskt som mulig, men ventetid må i perioder påberegnes. 

Lånetiden for skolelån er 8 uker. I sendingen ligger det liste med oversikt over lånte bøker og leveringsfrist. Bøkene blir registret på lærerens kort, men skolen er ansvarlig for lånet. Har ikke læreren «skolekort» fra før, oppretter vi et nytt kort. Dette kortet skal læreren beholde og brukes ved personlig fremmøte i biblioteket ved lån til skolen. Når det bestilles via e-post, trenger vi ikke lånekortet.   

Erstatning av tapt eller ødelagt materiale skjer etter gjeldende satser. 

Disse bibliotekene tilbyr levering av bokkasser: 

Bibliotek 

Kontaktinformasjon 

Hovedbiblioteket 

post.folkebibliotek@kristiansand.kommune.no 

Nodeland 

nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 902 54 924 

Finsland 

finsland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller  
468 46 477 

Alle skoler i Kristiansand kommune kan bestille bøker fra hovedbiblioteket. Det kan være bøker om spesielle emner i forbindelse med tema-/prosjektoppgaver eller en samling med skjønnlitterære bøker. Ofte jobber flere skoler med samme emne og vi forsøker da å «dele rettferdig». Bestillingene effektueres i den rekkefølgen de kommer inn.   

Skoleposten leverer og henter bøkene til/fra skolene. Skolene må selv bestille henting av retur senest mandager klokken 14. Melding sendes til e-postadressen: Arbeidsforberedende tjeneste

 Skoleposten henter og leverer på hovedbiblioteket følgende dager: 

 • Søgne og Songdalen: tirsdager.

 • Østsiden av byen: onsdager. 

 • Vestsiden av byen: torsdager. 

Bøkene kan også hentes i barne- og ungdomsavdelingen etter avtale. Privatskoler må hente selv, da de ikke er med på skolepostordningen.  

Ved bestilling ønsker vi disse opplysningene: 

 • Skolens navn 

 • Lærerens navn 

 • Klassetrinn 

 • Antall elever i klassen, her beregner vi cirka 2 bøker per elev. 

 • Informasjon om klassen lesenivå 

 • Tema/emne 

 • Antall bøker som ønskes 

 • Om bøkene skal sendes med skoleposten eller hentes i avdelingen. 

Husk at bøkene må pakkes forsvarlig og merkes tydelig med retur til biblioteket. Bruk kassene de ble levert i!