Ordensregler

Alle som besøker Kristiansand folkebibliotek, skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket, overholde følgende ordensreglement.
  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i ruspåvirket tilstand. Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av på arrangementer der det er gitt skjenkeløyve.
  • Førerhund/servicehund er tillat på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.
  • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet eller vektere kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.
  • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
  • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig.
  • Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4 tredje ledd.

Velkommen til biblioteket, og vennligst forlat det slik du ønsker å finne det!