Alt om å være låner hos oss

Ønsker du å bli låner? Er du registrert, men får ikke tilgang til Min side? Her får du svar på dette og mange andre spørsmål om å bruke biblioteket og låne.

Hvem kan få lånekort?

Alle over skolepliktig alder (6 år) kan få eget lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Lånekortet er gratis.

Du kan selv registrere deg som låner hos oss hvis du ikke har lånekort hos oss fra før. Du kan bestille materiale, men du må vise legitimasjon første gang du skal låne.

Hvis du er registrert som låner ved et annet bibliotek, kan du også logge deg inn. Det er nok at du er registrert som nasjonal låner. Dersom du ikke har det fysiske kortet, kan du laste ned Bibliofil-appen og bekrefte din identitet via ID-porten, for eksempel BankID. Lånenummeret og strekkode for å låne, ser du når du logger inn.

Har du glemt PIN-koden eller passord, kan du få ny kode. Les mer om PIN og passord nedenfor.

Vi har også laget noen korte instruksjonsfilmer som viser hvordan du kan bli mer sjølhjulpen.

PIN-kode

Lånenummeret finner du på lånekortet.

Vi har lagt inn PIN-kode på alle lånere. Denne var i mange år satt til lånerens fødselsdato (ddmm, f.eks. 1206) som standardformat. I tråd med ny personvernlov - GDPR som trådte i kraft i 2018, er det formatet ikke lenger tillatt å bruke. Alle nye lånere mottar en tilfeldig PIN-kode tilsendt på SMS/e-post. Denne tilfeldige koden kan du endre selv i Bibliofil-appen/ på Min side, men husk at du ikke kan bruke enkle formater som like sifre, 1234 i tillegg til fødselsdato. PIN-koden gjelder kun på selvbetjeningsautomatene og brukes også ved innlogging i meråpent bibliotek. Skal du logge deg inn i Bibliofil-appen eller på Min side, må du bruke passord. Passordet lager du selv i appen / på Min side.

For institusjonslånere (skoler, barnehager og foreninger) er det andre PIN-koder som gjelder. Dette får du informasjon om i skranken når kortet opprettes.

Hvis du vil, kan du endre PIN-koden. Logg inn på Min side

Last ned appen vår - Bibliofil - og ha lånekortet med deg på mobilen. I appen holder du enkelt oversikt over dine lån og bestillinger i tillegg til at du har tilgang til flere gratis digitale tjenester.

Du kan laste ned appen fra AppStore for iPhone/iPad eller fra PlayButikk for Android-enheter.

 

Ordensregler

Alle som besøker Kristiansand folkebibliotek, skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket, overholde følgende ordensreglement:

 • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i ruspåvirket tilstand. Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av på arrangementer der det er gitt skjenkeløyve.
 • Førerhund/servicehund er tillat på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.
 • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet eller vektere kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.
 • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
 • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig.
 • Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4 tredje ledd.

Erstatning av tapt materiale

Hvis du mister eller ødelegger noe du har lånt fra biblioteket, må dette erstattes i henhold til vårt lånereglement.

Voksen

Bøker kr 400,-
Tidsskrifter kr 100,-
Lydbøker* kr 450,-
Bøker fra Lokalsamlingen, Kristiansands samling kr 1000,-
Musikk CD kr 300,-
Film kr 300,-
Spillkonsoll, Playstation 4 kr 600,-
Språkkurs , CD-ROM kr 500,-
Språkkurs komb.dokument kr 1000,-
Innlånt materiale (materiale lånt inn fra andre bibliotek) kr 800,-

Barn/ungdom

Bøker kr 200,-
Tidsskrifter kr 50,-
Tegneserier kr 200,-
Billedbøker kr 200,-
Lydbøker* kr 225,-
CD-ROM kr 250,-
Musikk CD kr 150,-
Film kr 150,-
Spill til konsoll, Playstation og Xbox kr 300,-

* Ved tapt/ødelagt enkeltplate må hele lydboka/språkkurset erstattes. Låneren må betale kr 50,- dersom det leveres lydbok/ DVD/ spill uten cover.

Filmer lånt ved biblioteket er kun til privat bruk. Aldersgrense for lån av filmer følger filmens anbefalte aldersgrense. Filer, CD-plater og spill avspilles på eget ansvar.

Nasjonalt lånekort i skolen

Elever i kristiansandsskolen får nasjonalt lånekort ved skolestart. Kortet kan brukes både i skole- og folkebiblioteket og i andre bibliotek i Norge. For at elever skal få dette kortet, må foresatte gi samtykke når skolen spør om det. Det er primært skolebibliotekene som står for tilbudet om nasjonalt kort i Kristiansand.

Kristiansand folkebibliotek bruker Bibliofil, et felles system for skole- og folkebiblioteket. Hva betyr det for deg som elev eller foresatt?

Vi oppfordrer alle foresatte til å logge seg inn med barnets lånekortnummer og PIN-kode i Bibliofil-appen til folkebiblioteket og til egen skole. Appen er gratis og lastes ned til iOS- og Android-enheter. Skolebiblioteket informerer elevene om hvilken PIN-kode de skal bruke, og den gjelder også i folkebiblioteket. Endrer du PIN-koden for barnet ditt, endrer du den for både folke- og skolebiblioteket. Vi anbefaler at barn forholder seg til den PIN-koden som er satt av skolebiblioteket. PIN-koden gjelder innlogging ved utlån på skolenes utlånsstasjoner og på folkebibliotekene. Er eleven nasjonal låner, vil eleven kunne logge seg inn med lånekortnummer og PIN-kode på folkebibliotekets Bibliofil-app / Min side. Deretter kan man velge at PIN-koden skal gjelde for alle innlogginger videre. Det er også mulig å lage et selvvalgt passord om man ønsker det. Disse innstillingene gjør du som låner selv på Min side i Bibliofil-appen.

Bibliofil gir deg flere muligheter til å velge kommunikasjonsform med biblioteket ved bl.a. forhåndsvarsler, purringer og elektroniske kvitteringer. Du kan velge å bruke e-post, eller du kan velge å bruke SMS, dersom du har registrert mobilnummeret ditt. Vi oppfordrer alle foresatte til å registre sin e-postadresse og/eller sitt mobilnummer for å få disse varslene for materiale barna låner. For å motta varsler, betale gebyrer, fornye materiale og reservere materiale på vegne av barna kan den foresattes konto kobles sammen med barnets ved hjelp av Familiemappa i Bibliofil.

Slik gjør du som foresatt:
 • Logg deg inn med lånernummer og PIN-kode til barnet ditt på Min side (krsbib.no – Logg inn Min side).
 • Velg Innstillinger under Min side i menyen.
 • Nederst på siden finner du familiemappa, og der skriver du inn ditt lånernummer eller din e-postadresse.
 • Trykk på Send tillatelse.
 • Godkjenn tillatelsen neste gang du er innlogget på Min side.

Hvis en elev mister lånekort sitt, kan skolebiblioteket bestille nytt kort gratis fra folkebiblioteket. Det er også mulig å få nytt kort ved fremmøte på folkebiblioteket. For kort nr. 3 og videre koster det 25 kr.

Hvis barnet ditt begynt på skolen i Kristiansand midt i skoleåret, kan du forhåndsregistrere barnet her: https://krsbib.bib.no/cgi-bin/m2?mode=ln-kanskjenylaaner (krsbib.no – Bli låner). Deretter kan barnet ditt sammen med en foresatt komme til hovedbiblioteket, Vågsbygd bibliotek, Tangvall bibliotek eller Nodeland bibliotek for å få lånekort. Kortet barnet får ved at dere registrerer barnets personnummer, er nasjonalt lånekort, og det kan brukes ved skolen og andre bibliotek i Norge. Det er de kommunale grunnskolene som tilbyr bruk av nasjonalt lånekort utstedt i folkebiblioteket.