Bestill en bibliotekar

Er det noe du vil vite mer om? Med "Bestill en bibliotekar" får du hjelp til å kartlegge informasjonsbehovet og å søke systematisk etter solid og oppdatert informasjon.

Noen ganger er det ikke et enkelt spørsmål man lurer på, men et større sakskompleks: Når, hvem, hva, hvordan og hvorfor? Og er informasjonen pålitelig? Biblioteket har mange ressurser, både trykte og digitale, og vi som jobber her, er flinke til å søke, vurdere og veilede. 
Kontakt hovedbiblioteket, så registrerer vi spørsmålet ditt og begynner å jobbe med det så snart og så raskt som mulig. Vi kan navigere i informasjonshavet og hjelper deg ansikt til ansikt, på nett, e-post eller telefon.
Du kan henvende deg i skranken i andre etasje, sende en e-post eller ringe voksenavdelingen på telefon 907 14 582.