Arrangementssted

Trenger du et stort rom til et arrangement? Da er kanskje Biboasen det rommet du er på jakt etter.

Trykk her for å sende inn søknad om leie av arrangementsrommet.

Kristiansand folkebibliotek låner og leier ut arrangementsrommet i underetasjen på hovedbiblioteket til åpne arrangementer og til lukkede møter, kurs, seminarer og konferanser. Lag og organisasjoner, politiske partier, kulturaktører og offentlige virksomheter kan få låne rommet gratis. Firmaer og kommersielle aktører må betale leie for å få tilgang til rommet. Rommet leies ikke ut til selskaper og skal ikke være en arena for private sammenkomster.

Rommet befinner seg i underetasjen på biblioteket og har plass til opptil 200 personer.

Rommet er ikke bygget som et konsertlokale, men er et godt arrangementsrom for tale. Skal man ha musikk ved et arrangement, bør man ha med seg eget lydanlegg. Det er egne toaletter og et tekjøkken i tilknytning til arrangementsrommet.

Reklamevirksomhet skal kun finne sted når reklamen har en informasjonsverdi for bibliotekets tjenester. Man kan selge billetter eller kreve kursavgift ved arrangementer for voksne. Arrangementer for barn og ungdom skal være gratis. Kurs for barn og ungdom skal også primært være gratis.

Utleietakster for arrangementsrommet på hovedbiblioteket

Arrangementer inntil 5 timer

  • Ideelle organisasjoner: gratis
  • Firmaer og kommersielle aktører: Leie 3000,- per arrangement + timelønn til en ansatt etter ordinær åpningstid

Arrangementer over 5 timer

  • Ideelle organisasjoner: gratis
  • Firmaer og kommersielle aktører: Leie 400,- per time utover den 5. timen

Lydanlegg kan ikke tas i bruk før opplæring er gitt. Dette koster kr. 300,-

Reelle lønnsutgifter anslås til kr 500 per person per time. Tilstedeværelse ved eksterne arrangementer skal først og fremst ivareta sikkerhetsmessige behov. Hovedbiblioteket har fra september til april betjent åpningstid kl. 10–19 mandag til torsdag, kl. 10–17 fredag, kl. 10–16 lørdag og kl. 12–16 søndag. Resten av året har ikke biblioteket betjent åpningstid på søndager. Fra midten av juni og ut august stenger det betjente hovedbiblioteket kl. 17 alle hverdager.

Biblioteket er meråpent fra det stenger på ettermiddagen og fram til klokken 22. I tillegg er biblioteket meråpent fra morgenen klokken 7 til biblioteket åpner. Biblioteket er også meråpent fra klokken 7 – 22 de søndagene det betjente biblioteket holder stengt. I den meråpne åpningstiden er det en trivselsvert til stede vanligvis fra det betjente biblioteket stenger til klokken 22. Trivselsverten kan bistå arrangører med praktisk informasjon og hjelp, men har ikke mulighet til å være til stede under arrangementet, da vedkommende har ansvar for trivsel og sikkerhet på hele bygget.

Utgifter til innleid lydtekniker, bevertning og markedsføring dekkes av den enkelte arrangør, også for frivillige organisasjoner. Den enkelte arrangør har ansvar for å rigge lokalet og å rydde det etter avtale, og dessuten for å styre lyd og lys. Det kan inngås avtale om at biblioteket gjør riggejobben mot betaling.

Biblioteket har også arrangementer i egen regi og i samarbeid med andre.