Boken kommer

Kan du ikke komme til biblioteket, kan bøkene komme til deg.

Biblioteket har et tilbud til alle kommunens innbyggere, også dem som av helsemessige årsaker ikke kan oppsøke biblioteket selv. Boken kommer-tjenesten er gratis, og tilbudet gjelder for hjemmeboende eldre, langvarig syke, funksjonshemmede og institusjonsbeboere som ikke selv kan komme til biblioteket. Bøkene bringes hjem til deg som benytter deg av tilbudet, og de hentes igjen ca. hver fjerde uke. Du kan selv bestemme hvilke bøker og hvor mange du ønsker å få bragt hjem.

Spørsmål rettes til Mirjam Kristensen:

mirjam.kristensen@kristiansand.kommune.no

eller tlf. 482 92 479