Meråpent bibliotek

Hovedbiblioteket, Vågsbygd og Tangvall bibliotek er meråpne bibliotek fra klokken 07.00 til kl. 22.00. Bibliotekene er da selvbetjente. Søndager i perioden 1. mai - 31. august er hovedbiblioteket meråpent fra kl. 12 - 18.

Tilbudet gjelder for personer over 15 år som har signert en meråpentkontrakt. Barn og ungdom under 15 år kan benytte det selvbetjente biblioteket ifølge med en voksen. Kontrakten kan du signere via Min side. Du bekrefter signeringen ved å bruke BankID. Du kan lese kontrakten ved å trykke her. Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut kontrakten digitalt, kan du komme til biblioteket og fylle den ut hos oss. Husk å ta med legitimasjon med bilde!

Når du har tegnet kontrakt, bruker du lånekortet og PIN-koden din for å låse deg inn i bibilioteket. Det er en innloggingsautomat utenfor inngangen. Du kan bruke det fysiske lånekortet eller strekkoden i Bibliofil-appen. Vær klar over at vi registrerer tidspunktet og lånernummeret ditt når du låser deg inn. Samtidig blir det tatt et bilde av deg. Lokalene er dessuten videoovervåket for din egen og andres sikkerhet. Opptakene og innloggingsloggene blir slettet etter én uke.

Når biblioteket er meråpent, kan du låne og levere materiale på automatene og dessuten hente materiale du har reservert. Trådløst nett, pc-er, skriver, kopimaskin og skanner samt aviser og tidsskrifter er også tilgjengelig. På Vågsbygd bibliotek kan du ikke kopiere når biblioteket er meråpent. På hovedbiblioteket er det en trivselsvert til stede i deler av den meråpne tiden.

Ordensregler

Alle som besøker Kristiansand folkebibliotek, skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket, overholde følgende ordensreglement:

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i ruspåvirket tilstand. Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av på arrangementer der det er gitt skjenkeløyve.
  • Førerhund/servicehund er tillat på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.
  • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet eller vektere kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.
  • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
  • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig.
  • Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4 tredje ledd.

Velkommen til biblioteket, og vennligst forlat det slik du ønsker å finne det!