Bli med å så frø!

Frøbiblioteket er et tilbud for deg som er hobbygartner. Enten du har en potte på balkongen, dyrkingskasse, parsell eller hage.

Hvordan fungerer frøbiblioteket?

1. Lån fra frøbiblioteket på våren. Registrer lånene i skranken.
2. Forsøker å samle frø fra plantene du har dyrket, og leverer frøene til biblioteket slik at andre kan låne dem året etter. Du trenger ikke å ha levert frø til frøbiblioteket for å kunne låne.

Har du frø du vil donere?

Frøene i frøbiblioteket er bidrag fra ulike privatpersoner. Pakk frøene inn i egne frøposer (gjerne kaffefilter, konvolutt el.) som du merker med frøsort, og lever dem til biblioteket.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt!