Frøbiblioteket på Tangvall bibliotek

Frøbiblioteket er et tilbud for hobbygartnere, enten man har en potte på balkongen, en dyrkingskasse, en parsell eller en hage.

Hvordan fungerer frøbiblioteket?

Ordningen fungerer slik at du låner frø fra frøbiblioteket på våren. I skranken på Tangvall bibliotek registrerer vi hva du låner. På høsten forsøker du å samle frø fra plantene du har dyrket, og så leverer du frøene tilbake til biblioteket slik at andre kan låne dem året etter. Ordningen er basert på tillit, og frøene må altså registreres i skranken. 

Hvorfor er frøbiblioteket et viktig tilbud? 

Gjennom frøbiblioteket ønsker vi å bidra til at flere får kunnskap om hvordan man høster frø. Det er viktig for at vi skal kunne ta vare på og benytte oss av de ressursene vi har rundt oss, og for å sikre at denne viktige kunnskapen ikke forsvinner. Frøene vil også gradvis tilpasse seg vårt lokalklima. 

Hvordan bruker du frøbiblioteket? 

  • Frøene i frøbiblioteket er bidrag fra ulike privatpersoner. Ordningen med utlån er basert på tillit. 
  • Du trenger ikke å ha levert frø til frøbiblioteket for å kunne låne, men du forplikter deg til å prøve å levere tilbake frø på høsten. 
  • Pakk frøene inn i egne frøposer (gjerne selvlagde) som du merker med frøsort, og lever dem tilbake til biblioteket. 

Har du frø du vil donere? 

Hvis du har frø til overs og ønsker å dele med andre, tar vi veldig gjerne imot. Lever frøene i skranken på Tangvall bibliotek. Husk å skrive på hvilken frøsort det er, så deler vi opp og pakker om frøene i passende konvolutter. Vi oppfordrer deg til å ta med frø til bibliotekets frøbibliotek, og så kan du kanskje låne med deg andre frø hjem. Frøene du leverer, vil vi låne ut til andre som er interessert i å så sine egne blomster og planter. Forhåpentligvis får vi frø igjen til høsten fra egendyrkede blomster som vi igjen kan låne ut til interesserte.