Om

Biblioteket holder til i nye, lyse lokaler i første etasje i det gamle Rådhuset i Søgne, sentralt på Tangvall med utsikt mot torget. Biblioteket er samlokalisert med innbyggertorget og frivillighetssentralen som det også deler skranke med. 

Tangvall bibliotek har sitt eget frøbibliotek hvor du kan levere inn frø om høsten og få frø om våren. Midt i biblioteket er det et åpent og lyst kafeområde hvor du kan kjøpe noe varmt å drikke og slå deg ned.

Biblioteket er meråpent, så hvis du har signert kontrakt, kan du bruke biblioteket fra klokken 7-22 hver dag.

Søgnes første bibliotek åpnet dørene på Lunde i 1886. Da nytt rådhus stod ferdig på Tangvall i 1974, flyttet biblioteket inn her.