For elever som ikke tilhører kristiansandsskolen

Et planlagt klassebesøk varer i ca. to skoletimer. Vi starter besøket med å fortelle om låneregler og bruk av biblioteket før vi tar en liten omvisning. Vi presenterer gjerne litteratur for alderstrinnet hvis dere ønsker det. Hovedbiblioteket tar også imot voksne studenter på klassebesøk.

Lånekort

Læreren må henvende seg til biblioteket for å få innskrivningsskjema til elevene før besøket. Elevenes foresatte fyller ut skjemaet, og læreren leverer de ferdig utfylte skjemaene til hovedbiblioteket senest to dager før besøket. Lånekortene vil da være klare når klassen kommer.

Kontaktinfo

 

Hovedbiblioteket:          bib-bua@kristiansand.kommune.no
                                                (avdeling barn og unge)

                                       Siv Holt siv.holt@kristiansand.kommune.no
                                                (avdeling voksen)

Vågsbygd biblioek:          vagsbygd.bibliotek@kristiansand.kommune.no                 

Tangvall bibliotek:           tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no

Nodeland bibliotek:        nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no