Bokkasser og skolepost

Vi anbefaler at du bestiller bokkassene i god tid, gjerne et par uker før du vil ha dem. Vi ekspederer bestillingene fortløpende. Lånetiden er åtte uker.

Sammen med bøkene sender vi ut en kvittering som viser hvilke bøker bokkassene inneholder, og innleveringsfrist. Bøkene blir registrert på lærerens skolelånekort, og da er det skolen som er ansvarlig for lånet. Har du som lærer ikke et slikt lånekort, lager vi et nytt og sender det til skolen sammen med bokkassen. Når du bestiller bøker via e-post, trenger vi ikke lånekortet fysisk. Lånetiden for skolelån er åtte uker.

Kommer du innom biblioteket for å låne andre bøker til klassen, må du huske å ta med skolelånekortet.

Erstatning av tapt eller ødelagt materiale skjer etter gjeldende satser.

Vi ber deg om å bruke følgende skjema når du bestiller bokkasser: 

Disse bibliotekene tilbyr levering av bokkasser:

Hovedbiblioteket:            post.folkebibliotek@kristiansand.kommune.no

Nodeland bibliotek:        nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no

Finsland bibliotek:           finsland.bibliotek@kristiansand.kommune.no

 

Levering og henting

Skoleposten leverer og henter bøkene på skolene. Skolene må selv bestille henting av retur senest mandager klokken 14. Melding sendes til e-postadressen:  Arbeidsforberedende tjeneste

 Skoleposten henter og leverer på hovedbiblioteket følgende dager: 

  • Søgne og Songdalen: tirsdager

  • Østsiden av byen: onsdager

  • Vestsiden av byen: torsdager

Bøkene kan også hentes i barne- og ungdomsavdelingen etter avtale. Privatskoler må hente bøkene selv, da de ikke er med på skolepostordningen.  

Husk at bøkene må pakkes forsvarlig og merkes tydelig med retur til biblioteket. Bruk kassene de ble levert i!