To mennesker som ser sammen på en smarttelefon
Foto: Tomas Gunnarsson

Utstilling: Digital inkludering

av Melina Charlotte Berka
27.01.24
Hvor mange er det egentlig som opplever digitalt utenforskap?

Det er faktisk en av fem nordmenn som opplever ulike barrierer som kan føre til digitalt utenforskap, og svake digitale ferdigheter er kun en av dem. Andre barrierer kan være mangelfull tilgang til digitale tjenester, egen helse- og livssituasjon, forståelse for hvordan det offentlige er organisert, eller språkferdigheter. Barrierene kan øke terskelen for digital deltakelse i samfunnet og gjøre det vanskeligere å få tilgang til viktige tjenester.

Hvordan oppleves det å møte digitale tjenester man ikke behersker, har tilgang til eller mangler forutsetninger for å benytte seg av?

I utstillingen deler vi erfaringer og tanker fra noen av dem som selv, eller på vegne av andre, har opplevd barrierer knyttet til bruk av digitale tjenester. Her får du også råd fra tre sentrale offentlige aktører, som alle er opptatt av digital inkludering.

De som lager de digitale tjenestene våre, har et ansvar for å bygge ned barrierene slik at alle har mulighet til å delta. For å få til det, må vi samarbeide om å hente inn og dele kunnskap om barrierene vi opplever.

Utstillingen er laget av Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Fotograf: Tomas Gunnarsson. Design: Tress Design AS. Produksjon: Xpressprint AS. Utstillingen står i 1. etasje på hovedbiblioteket, i februar og mars.

Tags