Ett minutts stillhet for Ukraina, fakta og ytringsfrihet

av Reidar Bjorvatn
28.02.22
Kristiansand folkebibliotek markerer ett minutts stillhet for Ukraina, fakta og ytringsfrihet mandag 28. februar klokken 15. Markeringen finner sted på hovedbiblioteket, på bibliotekene på Tangvall, Vågsbygd, Nodeland og Finsland samt andre bibliotek i landet. - Vi oppfordrer våre besøkende til å respektere markeringen og reflektere i ett minutt over fakta, ytringsfrihet og Ukraina fordi dette angår oss alle, sier biblioteksjef Anne Kristin Undlien.

– Våre tanker går først og fremst til det ukrainske folket, som lider stort nå. Markeringen i biblioteket er for dem og for å reflektere over fakta og ytringsfrihet som demokratiske verdier. For Putins angrep på Ukraina er et angrep på våre felles demokratiske grunnverdier, sier biblioteksjef Undlien.
Biblioteker over hele Europa oppfordres til å spre presis informasjon for å støtte demokratiet som institusjon og for å verne om ytringsfriheten. Den ukrainske bibliotekorganisasjonen har bedt om støtte, og Kristiansand folkebiblioteks markering er en direkte respons på oppfordringen fra de europeiske organisasjonene EBLIDA, NAPLE og Public Libraries 2030. Lignende markeringer finner sted i andre kommuner denne uka, flere folkebibliotek har stillemarkering mandag 28. februar klokken 15, blant annet initiativtaker til markeringen, Deichmanske bibliotek i Oslo. Kristiansand folkebibliotek oppfordrer alle bibliotek til å stå opp for Ukranina og pressefriheten i disse dager.
Sannheten er det første offeret i alle kriger, sies det ofte. Det er nå kildekritikk blir viktig, og et enkelt tiltak for folk flest er å følge rådene fra faktisk.no. Folket i Ukraina og Russland opplever et bombardement av tvilsom informasjon med misbruk av bilder, videoer og bruk av rå retorikk. Selv trente medier har problemer med å ha oversikt nok til å skille klinten fra hveten.
Fakta er også Putins verste fiende, mens det er demokratiets venn. Som bibliotek er oppgaven vår å forsvare demokratiet ved å spre informasjon og sikre at ytringsfrihet skjer. Kristiansand folkebibilotek vil framover invitere til foredrag og samtaler og bidra på bibliotekets premisser. Vi oppfordrer alle til å delta, på stillemarkeringen og ved å spre fakta og forsvare ytringsfriheten.
Demokratiets prinsipper er under press også i vår egen del av verden. Bibliotekene er både kollektiv hukommelse og stedet for dialog og sivilisert samtale, i motsetning til kamparenaen der barbariet nå utspiller seg.
Kristiansand folkebibliotek støtter våre kolleger i Ukraina, som har bedt den europeiske bibliotekorganisasjonen om hjelp. Vårt bidrag er å forsvare demokratiet, og sikre at fakta og ytringer kommer fram. Det vil merkes i alle folkebibliotek i Kristiansand i uken som kommer.